Jak vycítit přítomnost andělů

Photo by Oldřich Mach

Jakmile začnete vědomě vnímat přítomnost andělů, začne se závoj oddělující náš svět od andělského ztenčovat. Nemusíte mít žádné zvláštní schopnosti, být jasnovidec, médium, atd…  S anděly může komunikovat kdokoliv, protože andělé se nás snaží kontaktovat každý den a z jakéhokoliv kontaktu se velice radují. Většina lidí žádného anděla neuvidí a stejně si jsou vědomi jeho přítomnosti. Anděly můžete vidět, cítit, slyšet, vnímat kterýmkoliv z lidských smyslů.

Continue Reading