Etický kodex

Protože jsem také kartářka, musím se řídit určitým etickým kodexem. Vykládám nejčastěji andělské tarotové karty, ovšem dle otázek klientů používám také jiné andělské karty či kyvadlo.

Etický kodex

  1. Jsem prostředníkem mezi Vámi a Anděly, takže jsem otevřená všem informacím, které přijímám, a nemusíte se bát, že bych Vás kritizovala, hodnotila či posuzovala. Vše, co mi klient řekne nebo se svěří, je důvěrné a já jsem zavázaná slibem mlčenlivosti.
  2. Výkladem Vám pouze ukážu možnosti cest, kterými se můžete dát. Respektuji Vaši svobodnou vůli a rozhodnutí.
  3. Výsledek výkladu, ať už jsou jakákoliv, sděluji, jak nejcitlivěji to jde. Empatie, laskavost a soucit jsou pro mě samozřejmostí.
  4. Během své praxe se stále učím a zdokonaluji své dovednosti.
  5. Sděluji vše, co během výkladu vidím a cítím, pravdivě. Nic nezamlčuji ani nezkresluji.
  6. Výklad neprovádím na otázky, které se týkají smrti fyzického těla.
  7. Výklad provádím na období půl rok až rok. Po tomto období můžeme s klientem provést další výklad na stejné otázky. Klient mě může navštívit i dříve, podle toho, jak bude sám chtít.
  8. Klient si může během výkladu dělat vlastní poznámky či si výklad nahrát na zvukovou stopu.
  9. Výklad končím shrnutím a doporučením.
  10. Nekritizuji názory ani práci ostatních kolegů v oboru.

Pokud budete mít zájem o výklad, můžete mě kontaktovat na e-mailu andelske.pohlazeni@post.cz nebo přímo zde na blogu v sekci “Napište mi”. 🙂

S Láskou Vaše