Hierarchie andělů

Angeologie udává, že máme devět andělských kůrů, tedy řádů andělů. Samotný koncept vzestupné hierarchie je běžný ve všech tradicích angelologie. Existuje řada verzí ohledně názvů i počtu kůrů. Nejznámější křesťanská verze pochází ze 6. století, kdy syrský mnich Dionýsios Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle „Nebeská hierarchie“, která se stala výchozí prací k tomuto tématu. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic. A právě o hierarchii andělů si dnes povíme. Na konci článku najdete také odkaz na YouTube, kde najdete podcast k tomuto článku. 🙂 Vyposlechnout si ho ale můžete také na Spotify nebo SoundCloud. 

Continue Reading

#1 Archandělé

Archandělé patří v hierarchii andělů do třetí trojice, 8. kůru. Jsou to poslové nejvyšší energie Vesmíru a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.

Continue Reading

Angeologie

Angeologie je studium víry v anděly. Zabývá se historií andělů a jejich úkoly v jednotlivých náboženstvích. Angeologie se promítá do spoustu knih, básní, písní, filmů či malířských děl. Andělé nás inspirují, abychom projevili větší sílu a velikost, o nichž jsme ani netušili, že jsme jich schopni.

Continue Reading

Elementálové, přírodní duchové

Taky se rádi procházíte v přírodě a cítíte se skvěle? Na tomto léčivém účinku se podílí tzv. přírodní andělé žijící mezi rostlinami a zvířaty. Jedním z důvodů, proč se mezi stromy, rostlinami a zvířaty cítíme tak skvěle, je přítomnost mocných andělských léčitelů. Přírodní andělé bývají označování jako Elementálové. Jsou to bytosti patřící do Andělské říše a dokážou Vás zbavit jakýchkoliv problémů.

Continue Reading

Andělé, bytosti Světla

Kdo to jsou andělé? Jaký je rozdíl mezi strážným andělem, provázejícím andělem a padlým andělem? Na to se zaměříme v dnešním článku, protože se stále hodí ujasnit si základní informace – neustále mi totiž chodí dotazy na anděly a anděly, kteří nás životem provází vedle našeho hlavního anděla.

Continue Reading

Jak vycítit přítomnost andělů

Photo by Oldřich Mach

Jakmile začnete vědomě vnímat přítomnost andělů, začne se závoj oddělující náš svět od andělského ztenčovat. Nemusíte mít žádné zvláštní schopnosti, být jasnovidec, médium, atd…  S anděly může komunikovat kdokoliv, protože andělé se nás snaží kontaktovat každý den a z jakéhokoliv kontaktu se velice radují. Většina lidí žádného anděla neuvidí a stejně si jsou vědomi jeho přítomnosti. Anděly můžete vidět, cítit, slyšet, vnímat kterýmkoliv z lidských smyslů.

Continue Reading

Jak si udělat andělský oltář?

Pokud se bojíte, že spojení s anděly nebude jednoduché, udělejte si (v každém případě) svůj vlastní andělský oltář.

Andělský oltář je místo harmonie, klidu a bránou do andělské říše. Můžete sem chodit každý den, obnovovat svou sílu a umocnit své pocity ze spojení s anděly. Při tvoření oltáře nechte působit svou fantazii, kreativitu, smysl pro krásu a přivolejte si na pomoc anděly. Požádejte je, aby Vám pomohli vytvořit andělský oltář přímo pro Vás. Neřiďte se podle jiných vytvořených andělských oltářů. Každý je jedinečný a musí být odrazem svého majitele, aby souzněl s Vaší duší. Před samotným vytvořením oltáře je nejlepší si zameditovat a požádat anděly, aby Vám ukázali, jak by měl Váš oltář vypadat.
Continue Reading

Po peříčkách za poznáním andělů v různých kulturách

Photo by Oldřich Mach fb: Oldřich Mach
Andělé jsou tady od nepaměti a vyskytují se naprosto všude a u každého nehledě na jeho víru, vyznání či přesvědčení. Andělé prostě jsou. Rozhodla jsem se Vám napsat, jak andělé stmelují jednotlivé kultury díky tomu, že neznají ego a ctí svobodné rozhodnutí každého. Dle mého názoru by si z nich měl vzít příklad nejeden člověk na planetě.
Continue Reading