Hierarchie andělů

Angeologie udává, že máme devět andělských kůrů, tedy řádů andělů. Samotný koncept vzestupné hierarchie je běžný ve všech tradicích angelologie. Existuje řada verzí ohledně názvů i počtu kůrů. Nejznámější křesťanská verze pochází ze 6. století, kdy syrský mnich Dionýsios Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle „Nebeská hierarchie“, která se stala výchozí prací k tomuto tématu. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic. A právě o hierarchii andělů si dnes povíme. Na konci článku najdete také odkaz na YouTube, kde najdete podcast k tomuto článku. 🙂 Vyposlechnout si ho ale můžete také na Spotify nebo SoundCloud. 

Mimochodem, když budete dávat pozor při čtení nebo poslouchání podcastu a zaměříte se na barvy svící pro jednotlivé kůry, můžete zjistit, že tyto barvy jsou Vám povědomé. Stačí se podívat na nebe, když se objeví duha – další krásný důkaz o existenci těchto krásných a mocných bytostí. 

PRVNÍ TROJCE

1. kůr SERAFÍNI

Serafíni neboli „hořící“, je nejvyšší z kůrů. Jejich světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé lásky, světla a ohně poletují okolo trůnu nejvyšší energie Vesmíru a prozpěvují chvalozpěv. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům.

Vládnoucí andělé jsou Serafiel a Metatron.

Jsou považováni za anděly čisté lásky, světla a ohně. Zajišťují, aby se k nejvyšší energii ve Vesmíru nedostala žádná negativní energie. Pomáhají také vytvářet a vést pozitivní energii všemi andělskými kůry i do fyzického světa. 

Udává se, že všichni mají po šesti křídlech. Serafíni prý září tak jasně, že by člověk hrůzou umřel, kdyby takového Serafína uviděl v plné své slávě. Jen nejvyšší energie Vesmíru a Archanděl Michael jsou schopni s těmito bytostmi spolupracovat. Někteří lidé tvrdí, že jejich obličej je jako blesk a jejich oděv září oslnivě jako arktický sníh. 

Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Ani na chvilku ve své práci nepoleví. Lidé od magie se k serafínům přiblížit umí, protože mají praxi v modlitbách a při vzývání sil. Ovšem člověk se nemůže k serafínovy jen tak přiblížit na astrální rovině. Lidské bytosti se k nim mohou dostat pouze na pozvání. To neznamená, že by serafíni s lidmi vůbec nespolupracovali nebo neposlouchali, co jim chcete říct. Můžete s nimi hovořit a požádat je o pomoc při magické praxi, ale zřejmě se Vám nikdy nepodaří je spatřit. 

Pokud Váš anděl strážný náleží do řádu serafínů, možná už pracujete nebo budete pracovat na nějaké globální proměně lidského vědomí, kde budete potřebovat jejich inspiraci, božskou lásku a sílu k dokončení své mise.

Magicky můžete se Serafíny pracovat tehdy, pokud budete chtít vyvolat energii pro dobro lidstva jako celku nebo planety. Naslouchají skupinovým rituálům. 

Pro spojení se Serafíny zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a purpurovou pro Serafíny.

2. kůr CHERUBÍNI

Jsou mylně znázorňováni jako boubelaté okřídlené dětičky, které známe z renesančního umění. Toto znázornění má k mocným cherubínům hodně daleko. Odrážejí znalost a moudrost nejvyšší energie Vesmíru.

Vládnoucí andělé jsou Kerubiel a Ofaniel.

Klikni na obrázek

Cherubíni jsou strážci světla a hvězd. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají pozitivní božskou energii a jejich vzhled je nádherný. Zastíní prý všechny ostatní anděly. Jejich původ je asyrský nebo akkadský a jejich jméno znamená “ti, kteří se přimlouvají”velcí duchové poznání a nekonečné lásky. Zajímavé je, že se často objevují jako pololidé, polozvířata, většinou s obličejem lva. 

Cherubíni prý původně vůbec anděly nebyli, ale postupem času se k nebeské hierarchii propracovali. 

Považují se za ztracenou rasou, která nyní působí spíše na astrální než na fyzické rovině. Cherubíni dohlížejí nad galaxiemi, shromažďují a rozdělují energii, kde je jí zapotřebí a stráží jakékoliv náboženské chrámy od architektonických skvostů až po chatrče z vepřovic. 

Cherubíni také pracují jako osobní strážci a je-li třeba, ohánějí se plamenným mečem. Strašnější verzí cherubína je pak bytost se čtyřmi tvářemi a čtyřmi křídly. Toto mytické zobrazení je spojuje se čtyřmi větry. Objevují se jako posvátná zvířata a strážci božství.

Magie

Budete-li v magii potřebovat božskou ochranu, moudrost a vědění, zaměřte se na Cherubíny. 

Chcete-li se dostat k Cherubínům, zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a modrou pro Cherubíny.

3. kůr TRŮNOVÉ

Trůnové jsou Merkaby, tzn. „kola s mnoha očima“, posvátného vozu kroužícího kolem nejvyšší energie Vesmíru společně s Cherubíny. Vyjadřují víru v sílu a slávu Vesmíru a dlí prý ve čtvrtém nebi.

Vládnoucí andělé jsou Cafkiel a Orifiel.

Trůnové jsou přiděleni jednotlivým planetám, vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energie. Trůnové nesou jméno “ti, s mnoha očima”. Jsou něco jako soukromí průzkumníci ve službách nejvyšší energie Vesmíru a také učitelé pokory

Velkou důležitost má pro ně spravedlnost a její šíření. Svým světlem prosvítí každou nespravedlnost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii. Trůnové se velmi zajímají o lidskou činnost, i když energii Vám spíše pošlou prostřednictvím Vašeho anděla strážného, než aby s Vámi jednali přímo.

Magie

Při magické práci se na Trůny obracejte v případě, že budete chtít uhladit vztahy ve skupinách i mezi jedinci či potřebujete stabilitu. Zavolat je můžete také v jakékoliv záležitosti, která se týká planet nebo planetárních energií

Pro kontakt s Trůny zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a zelenou pro Trůny.

DRUHÁ TROJICE

4. kůr PANSTVA

Andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou.

Vládnoucí andělé jsou Zadkiel, Zachariel a Teratel.

Panstva plní roli božských vůdců. Nosí emblémy moci typu žezla a jablka. Pokud jde o magii, pod vládu Panstev spadají veškeré záležitosti týkající se vůdcovství. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají “přirozené vůdčí schopnosti” a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. 

Nijak nepodporují zkorumpované vlády, politiky, náboženské nebo civilní vůdce, kteří v srdci nenosí úmysly udělat pro lidi to nejlepší. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci.

Magie

Jestliže začínáte nějaký významný projekt nebo jste ve stávajícím projektu došli do slepé uličky, obraťte se na Panstva. 

Abyste se k Panstvům dostali, zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a růžovou pro Panstva.

5. kůr CTNOSTI

Ctnosti jsou zodpovědné za pohyby, cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují.

Vládnoucími anděly jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.

Hlavním úkolem ctností je přivádět k pozemské rovině a k lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto “andělé zázraků” propůjčují půvab a statečnost. Mají obzvláště rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více než na co podle názoru ostatních stačí. Mají rádi takové, co si dokážou jít za svým a co se pokoušejí ostatní osvítit a vést k harmonii. 

Ctnosti jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naši planetu působí. Země, vzduch, oheň, voda, éter, změny počasí a planetární proměny spojené s živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody.

Magie

Pokud budete provádět magii elementálů, budou to právě ctnosti, kdo Vám bude naslouchat a pomáhat vám. Dostanete-li se do problémů, budete léčit, onemocníte nebo budete mít strach, zavolejte Ctnosti. 

Chcete-li se dostat k Ctnostem, zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a oranžovou pro Ctnosti.

6. kůr MOCNOSTI

Zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a doručují nám „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro.

Vládnoucí andělé jsou Kamael a Verchiel.

Mocnosti udržují záznamy o historii lidstva. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Fungují jako regulátoři chaosu. Šíří spravedlnost, ale za jejich činností se neskrývá nenávist. Mocnosti jsou andělé varování, a když Vám bude někdo chtít uškodit, pošlou Vám vzkaz. Takováto poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem: pocity, sny nebo zlomky rozhovoru

Znamená to, že se musíte naučit zklidnit vnitřní hlasy, abyste mohli slyšet, co Vám tito andělé sdělují. Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby nás lidi přiměli jim naslouchat.

Magie

Z pohledu magie jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů. Pomohou Vám kdykoliv budete mít pocit, že Vám zakrývá oči tzv. mlha. Tito andělé budou chránit Váš domov, majetek, děti nebo jakoukoliv skupinu lidí, která je požádá o ochranu nebo obranu. 

Chcete-li se dostat k Mocnostem, zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a žlutou pro Mocnosti.

TŘETÍ TROJICE

7. kůr KNÍŽECTVA

Vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou zodpovědní za vedení náboženství k pravdě.

Vládnoucím andělem je Cerviel.

Knížectva opatrují velké skupiny, jako jsou kontinenty, národy, města a všechny lidské výtvory většího rozměru. Usilují o globální přeměnu. 

Najdete je v místech, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo se prostě jen bavily. Také oni vytvářejí a vedou pozitivní energie z fyzického světa k božskému a z božského do fyzického. 

Pracují jako ochránci náboženství a politiky, sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí. Těmto andělům se často říká knížata pro jejich vztah k městům, státům, provinciím, ostrovům, zemím, kontinentům atd.

Magie

Pokud jde o magii, může člověk tyto anděly vyvolat v případech diskriminace, vyhlazování zvířat nebo lidí, při nesprávném vedení čehokoliv (od města až po firmu), nebo když chce požádat o sílu správně rozhodovat v zájmu těchto míst nebo obyvatel. Pro Knížectva jsou nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma. 

Chcete-li se s Knížaty kontaktovat, zapalte bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru a červenou pro Knížectva.

8. kůr ARCHANDĚLÉ

Jsou posly nejvyšší energie Vesmíru a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů.

Nejznámějšími představiteli tohoto kůru jsou Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.

Klikni na obrázek

Většinou patří do některé z ostatních kůrů, ale s lidmi jednají rádi kdykoliv se naskytne příležitost. Jsou zvláštními silami andělské říše zvyklými jednat se všemi od královské rodiny až k novorozencům. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají energie proudící oběma směry. Právě oni dohlížejí na strážné anděly.

O archandělech vznikl nový seriál článků, který můžete nalézt v této rubrice Angeologie a vždy se průběžně věnujeme různým archandělům. První část si můžete přečíst už teď – stačí, když kliknete na přiložený obrázek a dostanete se přímo na článek. 

9. kůr ANDĚLÉ & STRÁŽNÍ ANDĚLÉ 

Tento nejnižší řád andělů bývá s lidstvem v nejčastějším kontaktu. Vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější.

Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů všech devíti kůrů. 

Jsou schopni si navzájem sdělovat informace rychlostí blesku a požádáme-li svého anděla strážného o pomoc, obrátí se na nejvyšší energii Vesmíru i na ostatní anděly

Klikni na obrázek

Přestože všichni andělé dokážou jednat bleskově, pokud se Váš problém bude týkat ještě jiných lidí, věci se budou možná vyvíjet pomaleji než byste očekávali. Někdy může být výsledek i trochu jiný než jak jste si přesně naplánovali. 

Žádáte-li o pomoc anděly, dbejte na to, abyste měli srdce i mysl čisté a požádejte, aby vše dopadlo takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny zúčastněné, nebo aby s Vámi bylo zacházeno spravedlivě a uvážlivě. 

Nemyslete si, že se přivoláním andělů zbavíte povinnosti řešit nějaký problém nebo si na něm svůj díl odpracovat. Andělé Vám však mohou odblokovat nové cesty a otevřít možnosti, které byste možná sami nenašli. 

Andělé strážní mohou pocházet z jakékoliv z devíti kůrů. Každý anděl má svou funkci. 

Žádný není lepší než ti ostatní.
Magie

Budete-li se chtít dostat ke svému andělovi strážnému, zapalte svíčku své oblíbené barvy a bílou svíčku pro nejvyšší energii Vesmíru.

Doufám, že se Vám článek líbil a jak jsem zmínila již v úvodu, můžete si toto téme vyposlechnut také na YouTube, Spotify nebo SoundCloud – všude mě najdete, jako Andělské pohlazení. 

Budu velice ráda za Vaše zpětné vazby, komentáře, odběr, palec nahoru (nebo dolů?) či sdílení. Pokud rádi studujete anděly, líbí se Vám můj blog a nechtěli byste přijít o nové články a podcasty, budu velice vděčná, když mě budete odebírat ať už na výše zmíněných podcastových platformách nebo na Facebooku či Instagramu, kde zveřejňuji veškeré novinky. 

Děkuji Vám za to, že jste!

podpis
5 2 votes
Article Rating

You may also like

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bezejmenný anděl
Bezejmenný anděl
1 rok před

Povedené. Chválím. Bohu sláva!