#1 Archandělé

Archandělé patří v hierarchii andělů do třetí trojice, 8. kůru. Jsou to poslové nejvyšší energie Vesmíru a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.

Klikni na obrázek

Většinou patří do některé z ostatních kůrů, ale s lidmi jednají rádi kdykoliv se naskytne příležitost. Jsou zvláštními silami andělské říše zvyklými jednat se všemi od královské rodiny, prezidentů až k novorozencům. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají energie proudící oběma směry. Právě oni dohlížejí na strážné anděly.

Archanděl Raguel

Jeho jméno znamená “přítel Nejvyšší energie” (chcete-li “přítel Boha”). Jeho úlohou je dohlížení na všechny ostatní archanděly a anděly, aby jednali harmonicky, láskyplně a spolupracovali podle božského řádu a vůle. Také jej můžete znát, jako archanděla spravedlnosti a poctivosti. Velice rád provádí a pomáhá lidem, kterým se nedaří, je s nimi nehezky zacházeno nebo jsou přehlíženi. Dodává jim potřebné sebevědomí a pomáhá jim, aby si jich ostatní vážili. 

Archanděl Raguel je velice přátelský a dodává nám tolik energie, kolik potřebujeme. Obzvláště pomáhá s řešením hádek, podporuje spolupráci a harmonii mezi lidmi, pomáhá zavést řád a ochraňuje lidi, se kterými je nehezky zacházeno – dodává jim sílu

Archanděl Michael

Pečeť archanděla Michaela

Jeho jméno znamená “ten, kdo je (nebo vypadá), jako Bůh”. Je to vůdce všech archandělů, vede řád Ctností a dohlíží na život nositelů světla. (přilož obrázek k článku hierarchie andělů) Jeho hlavní úkolem je odstranit ze světa strach. Zmínila jsem se o nositelech světla – to jsou lidé, kteří spolupracují s archandělem Michaelem, který po nich žádá, aby se zabývali duchovním učením, léčbou a pomáhali ostatním lidem.

Bývá ztvárněn, jako vysoký muž s mečem, který používá k tomu, aby přesekl nitě strachu, které nás pomalu obplétají. Můžete jej vidět vyobrazeného také s váhami, protože podporuje spravedlnost a pravdu. Vládne jižní straně a dodává nám odvahu a sílu. Když je na blízku, můžete spatřit modré jiskřičky, namodralou mlhu nebo světlo, a protože vládne ohnivou energií, můžete se v jeho přítomnosti více potit.

Dokáže vést zbloudilé duše, které na nějakou dobu ztratily svou cestu nebo si nedokážou poradit se svým smyslem života. Také Vám pomůže najít vhodné východisko či řešení v práci. 

V historii prý Johanka z Arku řekla, že to byl právě archanděl Michael, kdo jí dal impuls a odvahu k tomu, aby vedla Francii ve Stoleté válce. Také se od roku 1950 stal oficiálně patronem policistů, protože jim dodává statečnost a podporuje hrdinské činy. 

Archanděl Michael nejen že Vám pomůže najít Vaši správnou cestu, dodá Vám sílu a odvahu nebo Vás ochrání, ale také Vám dodá sebedůvěru a sebevědomí, dobije Vás energií a vitalitou, pomůže Vám s vyčištěním prostor od nízkých, negativní energií a nezvaných duší.

Dokonce je skvělým pomocníkem v oblasti technických problémů. Když si nebudete vědět rady s opravou nebo nějakým technickým řešením, po přivolání a žádosti o pomoc Vám pomůže (vlastní zkušenost).

Archanděl Rafael

Pečeť archanděla Rafaela

Nebeský léčitel fyzických, lidských i zvířecích těl. Léčí také naši Zemi. Když ho požádáte o pomoc, okamžitě pocítíte úlevu od bolesti či křečí a dokáže zmírnit průběh nemoci. Můžete jej povolat také k jinému človíčku, ale ten musí s jeho pomocí souhlasit, protože pořád platí to, že musíte andělům vědomě dovolit, aby Vám pomohli, protože ctí naši svobodnou vůli. Můžete jej také požádat o pomoc, aby Vás vedl tou nejlepší možnou cestou za cílem ozdravit sebe nebo druhé. Dokáže Vám poradit, jakou léčbu zvolit a na koho se obrátit. 

Také dokáže pomoci s otevřením třetího oka. Je to velice milý, laskavý a něžný archanděl a v jeho přítomnosti můžete spatřit žluto-zelené jiskřičky, mlhu nebo světla.  Bývá ztvárněn s dózou, ve které je léčivá mast, poutnickou holí, která má znázorňovat moudrost a někdy má v ruce hůl, která je opletena dvěma hady. No a jak víme, had je znázorněn také ve zdravotnictví. Rafael vládne východní straně a je spojen s živlem vzduchu

Často úzce spolupracuje s archandělem Michaelem při očišťování prostor od nízkých, negativních energií nebo nevítaných duší. 

Je to také patron řidičů a cestovatelů. Bude nad Vámi držet ochranná křídla, když budete někam cestovat nebo řídit, takže pokud chcete, můžete si jeho symbol, pečeť nebo obrázek umístit do svého vozidla. Také se dokáže postarat o ubytování nebo Vaše zavazadla. Cesta nemusí být vyložené na hmotné úrovni, ale také na té jemnohmotné, jako je cesta do Vašeho nitra, kde hledáte pravdu a vedení.

V knihách, jako je kniha Tobiášova, doprovází archanděl Rafael Tobiáše na jeho cestách, ochraňuje ho a vede. Také ho naučil, jak zacházet s přírodními surovinami. Dále je zmiňován, jak vyléčil Jákobovy rány nebo přinesl knihu léčení Noemovi po potopě. 

V Šalamounově závěti se píše, že mu archanděl Rafael přinesl kouzelný prsten, na kterém byla vyryta mocná, šesticípá hvězda, a který mu pomáhal podněcovat si démony. 

Archanděl Gabriel

Pečeť archanděla Gabriela

Jeho, nebo spíše její, jméno znamená “Bůh je má síla”. A teď k tomu ženskému rodu. Archanděl Gabriel je jeden z mála archandělů, kterým je přisuzováno ženské pohlaví. Je to kvůli jeho jemnocitu a zvýšené ženské energii.

Gabriel zvěstoval Alžbětě, že se ji narodí Jan Křtitel a Marii, že se jí narodí Ježíš Nazaretský. 

Je úžasným průvodcem a rádcem všem rodičům a poslům. Pokud toužíte po dítěti, neměli byste se ostýchat požádat Gabriela o pomoc. Stejně tak pomáhá budoucím maminkám, aby zůstaly v psychické pohodě a v radosti.

Je to mocný a láskyplný anděl, který bývá vyobrazován v rouchu s Lilií nebo brkem a inkoustem. Vládne západní světové straně, živlu vody a je obklopen růžovo-bílou září. 

Gabriel je také skvělým patronem všem kreativním lidem, jako jsou spisovatelé, herci, umělci, novináři, apod. nebo těm, kteří se baví kreativitou. Dokáže Vám pomoci v komunikaci, aby jste užívali láskyplná, ale při tom jasná a přímá slova. Pomůže Vám usmířit hádky a vyjasnit nedorozumění. Inspiruje, motivuje a poskytuje moudré a užitečné rady.

Archanděl Uriel

Pečeť archanděla Uriela

Jeho jméno znamená “Boží oheň”/“Boží světlo”, protože osvětluje situace, poskytuje varování a důležité informace. Dokáže pomoci odvrátit, zmírnit nebo napravit škody při zemětřesení, hurikánu, bouři, požáru, záplavách a dalších přírodních katastrofách. 

Právě on měl Noa upozornit před nadcházející potopou a daroval lidstvu znalost alchymie. 

Archanděl Uriel je jeden z nejmoudřejších andělů, je to takový starý mudrc, který poskytne podnětné informace, praktická řešení a kreativní nápady. Uriel vládne severní světové straně a živlu Země. Stará se o harmonii a rovnováhu substancí. 

Doufám, že se Vám článek líbil a dozvěděli jste se něco nového a zajímavého. 🙂 Do budoucna bude na toto téma také podcast, protože je toho tolik, že by samotný článek byl hoodně dlouhý. O vydání podcastu Vás budu informovat na mé Facebookové stránce Andělské pohlazení a Instagramu apsaba.cz.

Nechť Vás chrání a provází andělé!

podpis
1 1 vote
Article Rating

You may also like

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments